Místní knihovna Bžany
Naposledy aktualizováno: 29.10.2018 07:57:38

Obec Bžany se sídlem ve Bžanech, unsnesením zastupitelstva obce Bžany č. 35/B/1 ze dne 3.9.2001 zřídilo organizační složku s názvem MÍSTNÍ KNIHOVNA se sídlem Bžany 50 k tomu, aby plnila poslání zřízovatele v oblasti veřejné knihovnické a informační služby. Organizační složka je zřízena na dobu neurčitou. Dne 6.1.2003 Ministerstvo kultury ČR vydalo "Osvědčení o zápisu do evidence knihoven" podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a informačních služeb (knihovní zákon). Ministerstvo kultury tímto přidělilo knihovně ve Bžanech evidenční číslo: 3431/2003.

 

 

Kde nás najdete?

v budově obecního úřadu ve Bžanech 50 (prostory bývalé pošty)

 

Kdy?

Úterý              od 15,30 do 17,00 hodin     výtvarný kroužek pro děti 

                      Zodpovědná osoba: Pelichovská Miroslava

 

Čtvrtek            od 17,00 do 20,00 hodin     výpůjční doba knihovny, veřejný internet     

                      Zodpovědná osoba: Horčicová Ivana

 

K dispozici jsou 2 výkonné PC sestavy, 1x PC pro potřeby knihovnice, 1x šicí stroj (pro výtvarný kroužek)

 

 

 Zřizovací listina:

   

 
Proces zabral 0.0106 sekund času a 0.69MB paměti.